Omgaan met een chronische ziekte

Hoe ga je samen om met een chronische ziekte en wat betekent dit voor jezelf en je partner, hoe neem en houd je samen de regie? Mantelzorg & Meer biedt mantelzorgers en chronisch zieke partners uit o.a. Aalsmeer en Kudelstaart een praktische cursus met als doel samen het leven aangenamer te maken.

Zelfmanagementprogramma
In acht wekelijkse bijeenkomsten volgen de chronisch zieke en de partner apart een programma. Wel op dezelfde plaats en datum en hetzelfde tijdstip. De groep bestaat uit maximaal acht personen en wordt begeleid door twee gecertificeerde trainers. De cursus heet PPEP4ALL, dit staat voor Patiënt Partner Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen. Dit is een zogenaamd zelfmanagementprogramma voor mensen met een chronische ziekte en partner/mantelzorger. Het biedt handvatten die de kwaliteit van leven positief beïnvloeden.

Uitdaging
Aan bod komen o.a. wat de ziekte in het dagelijks leven betekent, omgaan met stress, angst en depressieve gevoelens, het nut van ontspannende activiteiten, communicatie, eigen netwerk. Een deelnemer: “Het meest waardevolle van deze training is dat de partnerrelatie intact wordt gehouden. Je wordt uitgedaagd om uit de rol van zieke en verzorgende te blijven en met elkaar in gesprek te gaan over hoe je je eigen en gezamenlijke leven wil invullen. En dan kom je onvermijdelijk op de beperkingen die ziekte met zich meebrengt”.

Meer informatie
De cursus start op 2 maart en eindigt op 20 april en wordt gehouden in werk- en dagcentrum Spoorzicht van Ons Tweede Thuis aan de Luzernestraat 43 in Nieuw-Vennep. Voor meer informatie over cursus en kosten kunt u contact opnemen via 020-333 53 53, info@mantelzorgenmeer.nl of www.mantelzorgenmeer.nl.

Gepubliceerd: 15 januari 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×