"Vertrouwen is wat mensen, wat ons, verbindt in Aalsmeer"

Afgelopen dinsdag organiseerde het bestuur van de gemeente Aalsmeer samen met ‘Aalsmeer voor Elkaar’ de traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Alle Aalsmeerders en Kudelstaarters waren uitgenodigd en (ook inmiddels een traditie) Radio Aalsmeer zond rechtstreeks uit vanuit het gemeentehuis.

Vertrouwen
In zijn nieuwjaarstoespraak keek burgemeester Nobel terug op het roerige jaar 2016. Een jaar met veel ingrijpende gebeurtenissen op wereld, Europees en nationaal niveau. “Het is begrijpelijk dat dit soort gebeurtenissen ons onzeker en angstig maakt. Je ziet dat het tot onbegrip en verlies van nuance leidt. Daardoor komen groepen mensen verder van elkaar af te staan”, aldus Nobel. “Toch zien we dat mensen in hun eigen omgeving vaak wel zorgzaam en betrokken zijn. Zich wel verbonden voelen. De basis daarvan ligt in vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, zoals vroeger het touwtje uit de brievenbus. Vertrouwen is wat mensen, wat ons, verbindt in Aalsmeer”, vervolgde de burgemeester.

Compliment
De burgemeester vertelde getroffen te zijn door de vele enthousiaste en actieve vrijwilligers en noemde vervolgens enkele voorbeelden, waarbij de vrijwilligers van Radio Aalsmeer ook niet werden vergeten. Een compliment gaf Nobel aan alle Aalsmeerders en Kudelstaarters die naast hun familie, een druk sociaal leven, een baan of een eigen bedrijf ook nog eens actief zijn als vrijwilliger. “Hoe doet u dat?”, vroeg Nobel.

Onschatbare waarde
Tenslotte gaf de eerste burger aan dat de raad in december heeft ingestemd met een voorstel voor gemeentelijke ereblijken voor vrijwilligers en jubilerende verenigingen en stichtingen in Aalsmeer. Als erkenning voor hun onschatbare waarde voor de samenleving. Hij bedankte al die vrijwilligers die er met elkaar voor zorgen dat Aalsmeer een sociale, zorgzame samenleving is waarin mensen zich thuis voelen. Een samenleving die is gebaseerd op vertrouwen, waar mensen bij elkaar kunnen aankloppen voor hulp.

De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak vindt u hier.

Foto: www.aalsmeervandaag.nl

Gepubliceerd: 4 januari 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×