Gemeente onderzoekt bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De gemeente onderzoekt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Aalsmeer. Aangezien er diverse grote infrastructurele projecten op stapel staan, wil het college vooruitlopend hierop onderzoek doen naar korte termijn maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van en in Aalsmeer. De Burgemeester Kasteleinweg wordt gereconstrueerd en er zijn diverse bouwplannen in voorbereiding die extra verkeer aantrekken. Het college wil met het Uitvoeringsprogramma Verkeer 2017-2019 werk maken van de verkeersveiligheid op een aantal locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit mede naar aanleiding van signalen van inwoners en bedrijven hierover.

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn: “We nemen dit heel serieus. Daarom werken we voor de korte termijn in overleg met diverse participanten een maatregelenpakket uit. De nadruk ligt op korte termijn maatregelen, die we in samenspraak met inwoners en bedrijven, gaan nemen.”

Middels het uitvoeringsprogramma worden inwoners en ondernemers geïnformeerd over de grote verkeerskundige projecten die de komende jaren staan te gebeuren en de gevolgen hiervan voor het verkeer. In overleg met participanten worden plannen opgesteld om een aantal knelpunten op korte termijn aan te pakken en daarmee een aantal zorgen op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid weg te nemen. Per dorpskern worden maximaal 5 maatregelen uitgewerkt.

Concreet zal het Uitvoeringsprogramma bestaan uit de volgende vier producten: een kaart met de actuele wegcategorisering en een globale doorkijk naar de toekomstige verkeersstructuur na realisatie van de grote projecten; een verkeersagenda met maatregelen op de middellange tot lange termijn; een probleemanalyse van korte termijn knelpunten en een uitvoeringsprogramma met korte termijn maatregelen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van het college om op dit moment het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) te actualiseren.

Het Uitvoeringsprogramma moet gereed zijn in de zomer van 2017 en zal volgens planning in september 2017 aan de raad worden aangeboden.

Bron: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 30 maart 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×