Stichting Groot Aalsmeers Dictee opgericht

In aanwezigheid van notaris Geert Labordus is onlangs de Stichting Groot Aalsmeers Dictee opgericht. Het voortbestaan van het dictee is hiermee voor de komende jaren verzekerd.

Het Groot Aalsmeers Dictee bestaat sinds 2010, toen Boekhuis Aalsmeer het initiatief nam om dit evenement te organiseren. Het feestje voor taalliefhebbers sloeg aan en groeide door de jaren heen uit tot een heuse traditie, waaraan wordt deelgenomen door Aalsmeerders maar ook door een respectabel aantal dicteespecialisten die hiervoor van heinde en verre naar Aalsmeer afreizen.

Na zeven edities bestond de wens om dit culturele evenement te waarborgen in een stichting. Het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Groot Aalsmeers Dictee bestaat uit Annemarie Braakman- Ven (voorzitter), Constantijn Hoffscholte (secretaris) en Joke van der Zee (penningmeester). Zij zullen zich er, samen met andere betrokkenen, voor inspannen om het jaarlijkse dictee in stand te houden. Ook zijn er plannen om naast het grote dictee andere, kleinschalige taalactiviteiten te organiseren.

Ffoto, van links naar rechts: notaris Labordus, Annemarie Braakman, Joke van der Zee en Constantijn Hoffscholte (eigen foto)

Gepubliceerd: 14 maart 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×