Opnieuw hinder door verbeteren kabels en leidingen Uiterweg

Na de paasdagen zal aannemer Van Baarsen Buisleidingen starten met het vervolg van de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur aan de Uiterweg. De water- en gasleiding en de elektrakabel zullen worden vernieuwd. Ook zal er glasvezel worden aangelegd.

3e fase
Het project bestaat uit 4 fases waarvan in 2015 de eerste fase is gerealiseerd. De derde fase zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De 3e fase loopt vanaf huisnummer 196 tot 308, het gedeelte tussen de 3e en de 4e brug, gezien vanuit het centrum van Aalsmeer. De 4e fase zal opgestart worden als de voorgaande volledig is gerealiseerd.

Complex project
De verbetering van de ondergrondse infrastructuur in samenwerking met de gemeente, PWN Waterleidingbedrijf, de netwerkbedrijven Liander en Stedin is een complex project. De kabels en leidingen liggen namelijk onder een puin en asfaltlaag van ongeveer een meter, die eerst verwijderd dient te worden. Bewoners of gebruikers zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden, doordat de weg smaller is. De aannemer zal zijn uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Verkeersbegeleiders
Het verkeer zal op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur worden geregeld door verkeersbegeleiders. Zij kunnen vraag en aanbod afstemmen, waardoor de doorstroming zal verbeteren. Buiten deze tijden zal een verkeersregelinstallatie het verkeer langs het werk begeleiden.
De nieuwe kabels en leidingen komen in het voetpad, waar de aannemer na afloop van de werkzaamheden een nieuw tegelpad zal aanbrengen. De scheiding tussen fietsstrook en voetpad zal blijven bestaan.

Brief
De bewoners en ondernemers in het werkgebied hebben een brief gekregen over de werkzaamheden. Als zij tijdelijk niet over gas, water en/of elektriciteit kunnen beschikken dan zal de aannemer ze daarvan op de hoogte brengen.
Als een perceel op bepaalde dagen bereikbaar dient te zijn voor uitzonderlijk vervoer, zoals trailers met grote boten of tele-kranen dan stelt de aannemer het zeer op prijs dat bewoners of ondernemers de aannemer hierover informeren.

Vragen over de werkzaamheden en de bereikbaarheid kunt u aan de aannemer mailen.

Bron: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 14 april 2017 om 16:27 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×