Regionale aanpak hennepteelt

Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt en andere drugvondsten in de Amstelland gemeenten. Een samenwerking met alle betrokken partners zodat onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aangepakt worden. Dat is het doel van een integrale regionale aanpak hennepteelt. Deze samenwerking is bezegeld in een gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel.
Ook zijn er onderlinge afspraken gemaakt over het sluiten van growshops.Door de afspraken ontstaat voor alle gemeenten een betere informatiepositie en eenduidigheid wanneer woningen/panden gesloten worden.

Aanleiding
Uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat in opdracht van de Amstellandgemeenten is uitgevoerd, blijkt dat het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In driekwart van de aangetroffen hennepkwekerijen was sprake van het illegaal aftappen van stroom met (dus) een verhoogd brandrisico. Uit onderzoek komt tevens naar voren dat hennepteelt in veel gevallen hand in hand gaat met handel in harddrugs en andere criminele activiteiten zoals witwaspraktijken waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.

Brede samenwerking
Burgemeester Mirjam van ’t Veld (voorzitter overleg Amstellandgemeenten): “De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. De bestrijding van hennepteelt verdient bijzondere aandacht en een gezamenlijke aanpak in onze regio. Door een brede samenwerking van de Amstellandgemeenten, politie en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties, institutionele beleggers, energiebedrijven, netwerkbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Met deze gezamenlijke aanpak kan een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd in de regio. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken dat we elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt, zodat de politie snel een onderzoek kan instellen. Vervolgens moeten wij als overheid direct sluiten en niet een aantal weken wachten, want anders is het effect weg.”

Sluiten growshops
Bij het aantreffen van een hennepkwekerij en/of harddrugs in woningen en bedrijven treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rondom een hennepkwekerij te beëindigen en om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden én verantwoordelijkheden. Voor de gemeenten betekent dat sluiting van het pand voor drie maanden op basis van de Opiumwet. Ook zijn er afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Zij vormen een belangrijke schakel in het ondersteunen van de professionele hennepteelt, die in hoge mate gedomineerd wordt door de georganiseerde criminaliteit. Ook deze worden op basis van de Opiumwet direct gesloten.

Meld hennepkwekerijen!
Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Hennepplantages in een woning kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot brand en (water)overlast.

Bron: Gemeente Aalsmeer
Foto: De burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel.

Gepubliceerd: 12 april 2017 om 19:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×