Uitstel 'Afvalplan 2017-2021' in 'Weekend Magazine'

Afgelopen donderdag werd aan het begin van de raadsvergadering door de fracties van CDA en AB een ordevoorstel ingediend waarin het geagendeerde punt ‘Afvalplan 2017-2021’ van de agenda verwijderd diende te worden omdat er in hun ogen een breed draagvlak diende te zijn voor dit plan. Het was echter duidelijk geworden voor beide coalitiepartijen dat het een 12 – 10 uitslag zou worden. VVD en PACT zetten hun vraagtekens bij deze motivatie en wilden het betreffende punt op de agenda laten staan. Uitslag van de stemming: 12 – 10 voor het ordevoorstel.

Extra uitzending politiek
Na twee commissievergaderingen en vele uren werk,  is door de meerderheid van de Raad besloten dit onderwerp niet alleen van de agenda te halen, maar tevens over de verkiezingen van volgend jaar maart heen te tillen.
Voldoende reden voor de politieke redactie van Radio Aalsmeer om met enkele raadsleden deze ontwikkeling te bespreken in het ‘Weekend Magazine’ van a.s. zondag vanaf 14.30 uur.

AB afwezig
Aanwezige raadsleden zijn namens de VVD Teun Treur en Marjanne Vleghaar en namens PACT zullen Ronald Fransen en Wilma Scheltema aanschuiven. Van het CDA is misschien Tom Verlaan aanwezig. Van AB kon niemand aanwezig zijn, dat werd donderdagavond al meegedeeld.

Update
Via de volgende link kunt u direct luisteren naar Sem van Hest en zijn politieke gasten: klik hier.

Het ‘Weekend Magazine‘ wordt iedere zondag uitgezonden van 14.00 – 17.00 uur en wordt per toerbeurt verzorgd door een heel team aan programmamakers. Terugluisteren van het programma kan via uitzending gemist.

Gepubliceerd: 20 april 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×