Motie van afkeuring jegens Heijstek

De gemeenteraadsvergadering van Aalsmeer is donderdagavond begonnen met een motie van afkeuring. In deze motie namens CDA, AB, VVD en PACT, wordt raadslid Heijstek (HAC) verzocht zijn raadszetel op te geven. Daarnaast vinden zij dat Heijstek: niet langer geschikt is om zijn functie als lid van de werkgeverscommissie van de griffier en voorzitter van de raadscommissies te vervullen, niet meer welkom is in het seniorenconvent en bij gezamenlijke raadsactiviteiten (zoals werkbezoeken, de informele opening van het politieke jaar en het jaarlijkse raadsuitje). Tevens zullen de raadsfracties geen politieke samenwerking  aangaan met Heijstek (zoals wederzijdse ondertekening van moties en amandementen).

Geen weerwoord
De motie is (met één tegenstem) aangenomen. Wel zou Heijstek volgens Sem van Hest van de politieke redactie van Radio Aalsmeer, gezegd hebben dat hij geen gelegenheid heeft gehad tot een weerwoord en dat de brief van de burgemeester niet openbaar had mogen worden. Ook stelt hij dat niet alles waar is wat er in de brief staat.

Niet opstappen
Heijstek kan niet als raadslid uit zijn functie worden ontheven, dat kan alleen de rechter. Hij is dus nog altijd raadslid en zou hebben aangegeven niet op te willen stappen.
Het raadslid werd twee weken geleden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor stalking, identiteitsfraude, smaad en laster. Door via andermans Facebook-profiel (doods)bedreigingen naar zichzelf te sturen, zou hij hebben geprobeerd anderen in een kwaad daglicht te stellen.

Luister o.a. naar de uitleg van Sem van Hest vanavond in het ‘Ondernemerscafé’: klik hier.

De tekst van de motie:

Motie van afkeuring gedrag raadslid Heijstek

De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer, in vergadering bijeen op 29 juni 2017;

Gelet op artikel 35 van het Reglement van Orde.

Gelezen:
–  de raadsbrief van 6 juni 2017 van burgemeester Nobel over het niet-integer handelen van raadslid Heijstek en de bijbehorende brieven van de brgemeester aan raadslid Heijstek uit de periode maart 2016 – mei 2017;

– het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 juni 2017 met de veroordeling van raadslid Heijstek wegens laster, misbruik van persoonsgegevens van anderen, belaging en bedreiging.

Overwegende dat:
– Raadsleden een voorbeeldfunctie hebben naar de samenleving en hun handelen een herkenbaar verband dient te hebben met de functie die zij vervullen in het gemeentebestuur. Daarbij dienen raadsleden optimale transparantie en rekenschap te even zowel naar elkaar als naar de samenleving.

– Er in de gedragscode voor de gemeenteraadsleden van Aalsmeer is bepaald dat raadsleden in hun opreden respect naar elkaar tonen, naar het college, de brugemeester, de ambtelijke organisatie alsmede naar inwoners, bedrijven en instellingen.
– Het gedrag van raadslid Heijstek – zoals gebleken uit de raadsbrief van de burgemeester – niet-integer en grensoverschrijdend is geweest in de richting van inwoners, bedrijven, medewerkers van beide ambtelijke organisaties en de burgemeester.
– Raadslid Heijstek geen inzet toont om zijn gedrag aan te passen;
– De gemeenteraad geen mogeijkheden heeft om een raadslid uit zijn functie te ontheffen;
Alleen een rechter iemand het raadslidmaatschap kan ontnemen, hetgeen niet heeft plaatsgevonden.

Keurt het handelen van raadslid Heijstek af.

Spreekt daarom uit dat:
– raadslid Heijstek niet langer geschikt is om de functies van lid van de werkgeverscommissie van de griffier en voorzitter van de raadscommissies te vervullen;
– raadslid Heijstek niet meer welkom is in het seniorenconvent;
– raadslid Heijstek niet meer welkom is bij gezamenlijke raadsactiviteiten (zoals werkbezoeken, de informele opening van het politieke jaar en het jaarlijkse raadsuitje);
– de raadsfracties geen politieke samenwerking zullen aangaan met raadslid Heijstek (zoals wederzijdse ondertekening van moties en amandementen);

Verzoekt raadslid Heijstek:
– afstand te doen van zijn zetel in de gemeenteraad van Aalsmeer in het belang van de samenleveing en het aanzien van het lokale gemeenteraadsbestuur.

Verzoekt de voorzitter en griffier:
Voor de eerstvolgende raadsvergadering een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met:
1. de ontstalgbesluiten van raadslid Heijstek als lid van van de werkgeverscommissie en commissievoorzitter;
2. waar nodig wijzigingen van de Verordening werkgeverscommissie en het Reglemet van orde van de gemeenteraad, die recht doen aan de nieuw gewenste samenstelling van de werkgeverscommissie, het presidium en het seniorenconvent.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van

CDA / Aalsmeerse Belangen / VVD / PACT Aalsmeer

R.P. Fransen

Zie ook eerdere berichten:
Reactie burgemeester op veroordeling raadslid Heijstek
Zwaardere straf dan de eis voor raadslid Heijstek

Foto: Bram Heijstek (foto: AalsmeerVandaag.nl)

 

Gepubliceerd: 29 juni 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×