Participatiebijeenkomst Westeinderhage in Kudelstaart

De gemeente organiseert op maandag 10 juli van 19.30 tot21.00 uur  een tweede participatiebijeenkomst over Westeinderhage in kerkgebouw ‘De Spil’. De gemeente heeft met Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een intentieovereenkomst gesloten om te gaan onderzoeken of Westeinderhage ontwikkeld kan worden tot een woningbouwlocatie.

Tijdens deze tweede participatiebijeenkomst worden de resultaten bekend gemaakt van het onlangs gehouden verkeerskundige (kenteken)onderzoek. Tevens worden stedenbouwkundige verkavelingsideeën en principes gepresenteerd over de wijze waarop de nieuwbouwwijk op de bestaande omgeving mogelijk kan aansluiten. De organisatoren van de bijeenkomst zijn benieuwd naar de ideeën en suggesties die bewoners hebben over beide onderwerpen.

Het gebied Westeinderhage is circa 8 hectare groot en ligt tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg. In het verleden hebben er tuinbouwkassen gestaan. Na sloop hiervan is het gebied nu grotendeels in gebruik als weiland.

Uiteindelijk worden alle onderzoeken en de resultaten van de participatie verwerkt in een startnotitie. Deze startnotitie wordt ter inzage gelegd zodat belangstellenden hierop kunnen reageren. Vervolgens wordt de startnotitie met alle inspraakreacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×