Uniek uitwisselingproject Energie in Hornmeer

Het NLDC datacenter in Aalsmeer koelt warmte weg terwijl bedrijven in de omgeving juist warmte gebruiken. Hoe mooi zou het zijn als hier een duurzame uitwisseling van warmte en koude kan plaatsvinden? En dat is precies wat er gaat gebeuren in de Aalsmeerse Hornmeer. Dit is een uniek project voor Nederland. En omdat het zo uniek is, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hier een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van €450.000,- voor afgegeven. Deze subsidie wordt maar aan tien duurzame innovaties in Nederland gegeven. Eén daarvan gaat dus naar het energieuitwisselingsproject in Aalsmeer.

Energie-uitwisseling
Vorig jaar tekenden NLDC (datacenter), ESA BV (zwembad en sporthal), JongLeren en Solidoe (nieuw te bouwen kindcentrum en kinderopvang Triade) en de gemeente Aalsmeer een samenwerkingsovereenkomst: ‘Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer te Aalsmeer’. Inmiddels heeft ook het bedrijf Fertiplant zich hierbij aangesloten. De eerstvolgende stap was om de financiële haalbaarheid goed in kaart te brengen. Met de toegekende subsidie komt de realisatie van het warmte-koude uitwisselingsproject weer een stap dichterbij. De subsidie is gekregen voor de aanleg van het energie-uitwisselingsnet en aanpassing van de eigen installaties van de deelnemende partijen.

Restwarmte
Wethouder duurzaamheid, Jop Kluis: ‘Het NLDC datacenter heeft veel restwarmte. Met deze restwarmte willen we de nieuwe school, de nieuwe sporthal, het zwembad en het bedrijf Fertiplant in de Hornmeer gaan verwarmen, zij geven NLDC daar koude voor terug. Een prachtig initiatief.’

De betrokken partijen gaan nu gezamenlijk het energieplan verder uitwerken om tot een definitief besluit te komen en, als dit besluit positief is, over te gaan tot realisatie.

Bron: gemeente Aalsmeer

 

Gepubliceerd: 20 september 2017 om 7:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×