Kunst en Cultuur Aalsmeer zoekt nieuwe wegen

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is op zoek naar nieuwe wegen om kunst en cultuur in Aalsmeer te verspreiden en meer belangstellenden te trekken naar verschillende vormen van kunstuitingen. Het Oude Raadhuis is al jaren de plaats waar de beeldende kunst tot zijn recht komt in de wisselende tentoonstellingen die daar plaats vinden.

Op zondag 22 oktober willen we ook gelegenheid geven om andere kunstvormen te uiten. Er staat in het Oude Raadhuis een piano die zich prima leent voor een mooi pianostuk al dan niet begeleid door zang of andere instrumenten. Gezien de aard van het gebouw leent jazz zich minder en dat laten we ook graag over aan Bacchus. Wel voor andere vormen zoals het voordragen van proza of poëzie willen we graag op die zondag een podium bieden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eens in de zes weken het Oude Raadhuis hiervoor open staat.

Tijdens de corsobraderie waren er al spontane uitingen met prachtig pianospel en zang. U wordt van harte uitgenodigd om de stoute schoenen aan te trekken en de sprong in het diepe te wagen. Musiceren op piano, met de stem of een ander instrument, het voordragen van proza of poëzie, u bent vrij om het te doen. Wij starten om 15.30 uur.
Informatie en aanmelding bij Wilbert Streng, wjmstreng@hotmail.com

Gepubliceerd: 5 oktober 2017 om 22:24 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×