Kunstgrasvelden en het milieu

Onlangs heeft de koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege mogelijke milieurisico’s bij het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zou lekken in de bodem.

Gevolgen milieu
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde vorig jaar na onderzoek dat het sporten op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is als het gaat om de volksgezondheid. Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, gaat het echter nu om mogelijke gevolgen voor het milieu. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door Recycling Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

RIVM
Op 11 oktober heeft Zembla in haar uitzending “Tot op de bodem” aandacht besteed aan dit onderwerp. In de uitzending is bekend gemaakt dat RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gaan doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. ‘Wij stellen een onderzoeksstrategie voor met bodem- en watermonsters rondom sportvelden’, aldus het RIVM, in een reactie op bevindingen van Zembla. De gemeente zal deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. De gemeente zal samen met ESA Aalsmeer bekijken of er extra beheermaatregelen getroffen kunnen worden om uitloop van het rubbergranulaat zo veel mogelijk tegen te gaan.

Dossier kunstgrasvelden
De vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft op haar website sportengemeenten.nl een dossier over kunstgrasvelden aangelegd en vult dit aan met actuele informatie over de milieuvraagstukken. De gemeente en ESA informeren de betrokken clubs zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 13 oktober 2017 om 22:31 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×