Waterschap versoepelt regels rond steigers en dijken

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de regels voor het aanleggen van een steiger of het plaatsen van een boom in de tuin die aan of op een dijk ligt versoepeld. De nieuwe regels van het Waterschap, de zogenaamde Keur, maken dit mogelijk. Ook wordt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en kunnen bewoners de regels makkelijker raadplegen. Zo kunnen mensen straks via een chatfunctie op de website van het Waterschap op een eenvoudige manier vragen stellen over vergunningen en de nieuwe regels.

Dijken en steigers
Met de nieuwe regels mag je meer in je tuin op de dijk. Waar het voorheen moeilijk was om een vergunning te krijgen voor bomen in de tuin, staat in de nieuwe regels omschreven wanneer je veilig bomen in je tuin of bij de dijk kunt plaatsen. Ook zijn de regels voor steigers verruimd. Hierdoor hoeven bewoners minder vaak een vergunning aan te vragen. Maar zelfs als je toch een vergunning nodig hebt, dan kom je hier nu eerder voor in aanmerking. Bijvoorbeeld als er tussen je huis en het water een weg ligt. Onder de oude regels kreeg je geen vergunning, terwijl dit met de nieuwe regels wel mogelijk is.

Meer mogelijkheden
Pieter Kruiswijk, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Met de nieuwe regels krijgen mensen meer mogelijkheden. We proberen steeds meer samen met de omgeving naar oplossingen te zoeken, in plaats van het van bovenaf opleggen van allerlei strakke regels. De nieuwe Keur is hier een mooi voorbeeld van.’

Oude regels overbodig
Ook wordt in de nieuwe regels niet meer gedetailleerd beschreven hoe een boer zijn gras op de dijk moet onderhouden. Het gaat tenslotte om het resultaat, een goede grasmat. Boeren weten zelf het beste hoe zij het gras kunnen onderhouden. Veel oude regels over bijvoorbeeld het bemesten van dijken en het plaatsen van veehekken worden hierdoor overbodig.

Regels eenvoudiger te raadplegen
Ook introduceert waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuwe website, waarop bewoners eenvoudiger informatie over de regels van het waterschap kunnen vinden. Per onderwerp kunnen bewoners dan lezen wat de regels inhouden. Bewoners hoeven hierdoor niet langer alle regels en vrijstellingen door te nemen. Daarbij kunnen mensen ook heel eenvoudig via een chatfunctie op de website een antwoord op hun vraag krijgen.

Bron: waterschap Amstel, Gooi en Vecht (foto: Alwin Slomp)

Gepubliceerd: 1 november 2017 om 21:46 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×