Debat over verlies meerderheid coalitie

Door het vertrek van Dick Kuin uit de fractie van AB is de coalitie haar meerderheid kwijt geraakt. De oppositiepartijen VVD en PACT vragen zich af wat dit betekent voor de (politieke) verhoudingen. Op 7 december aanstaande wordt op verzoek van beide oppositiepartijen een debat hierover gehouden om de gewenste duidelijkheid te krijgen.

Verlies meerderheid
Geconstateerd kan worden dat AB feitelijk geen 6 maar 5 zetels over heeft en dat de coalitie bestaande uit de politieke partijen AB en CDA met een totaal van 11 zetels geen meerderheid meer heeft in de 23 zetels tellende gemeenteraad van Aalsmeer. Wat dit betekent voor de resterende raads- en collegeperiode is vooralsnog niet duidelijk.

Nauwelijks reactie
Om hierover helderheid te verkrijgen hebben de oppositiepartijen een debat aangevraagd. Het is de vraag of CDA en AB de oppositie dit debat gunnen en of ze bereid zijn in de openbaarheid te reageren op het vertrek van Kuin bij AB. Het is, volgens de oppositiepartijen, op zich al vreemd dat CDA en AB tot nu toe nauwelijks gereageerd hebben op de vraag wat het politieke effect is van dit vertrek.

Rust en kalmte
Als de ex-AB-er aan het begin van de raadsperiode zou zijn vertrokken, dan zou de coalitie zijn gevallen. Nu, kort voor de verkiezingen in maart 2018 zal het zo’n vaart niet lopen, omdat Aalsmeer ook gediend is met bestuurlijke rust en kalmte. De vraag is echter of dit effecten zal hebben op de samenwerking binnen de coalitie. Bovendien is het de vraag of Kuin het door hem, als lid van AB onderschreven coalitieakkoord, nog steeds onderschrijft.

Het debat zal, als de coalitie hiertoe bereid is, plaatsvinden op donderdag 7 december vanaf 20.00 uur tijdens de gemeenteraadsvergadering. De raadsvergadering is openbaar en tevens via livestream te volgen op de nieuwe website van de gemeente.

Gepubliceerd: 5 december 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×