Informatiebijeenkomst herontwikkeling VVA terrein

Op woensdag 13 december tussen 16.30 en 19.30 uur wordt in het nieuwe buurthuis Hornmeer (voormalige VVA kantine) Dreef 1 te Aalsmeer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp is de herontwikkeling van het voormalig VVA terrein (tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef). Om ongeveer 17.00 uur verzorgt wethouder Gertjan van der Hoeven een korte inleiding. Daarna vertellen enkele klankbordgroep leden over hun inbreng bij het opstellen van het concept inrichtingsplan.

Groen recreatiepark voor heel Aalsmeer
Binnen de planvorming voor het voormalige VVA terrein, dat in totaal zes voetbalvelden groot is, zijn verschillende participatiemomenten georganiseerd. Deze participatie van inwoners heeft geleid tot een groene en recreatieve invulling van het terrein. Het concept bevat onder andere de volgende onderdelen: een groot natuurgebied met doorlopende wandelpaden, een speelbos, een free run parcours, een skateplein, hondentrainingsveldjes en diverse waterpartijen.

Wethouder Gertjan van der Hoeven:” De voorstellen voor het voormalige VVA terrein maken er echt het groene recreatiegebied voor héél Aalsmeer van. Wat ik mooi vind, is dat deze voorstellen de uitwerkingen bevatten van ideeën van heel veel betrokken bewoners. Voor een aantal ontwikkelingen op het VVA terrein heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. In januari 2018 beslist SLS over de subsidieverzoeken.”

Tijdens de bijeenkomst wordt het concept inrichtingsplan toegelicht en kunnen belangstellenden hierover hun mening geven. Kinderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om hun mening te geven over bijvoorbeeld het speelbos, free run parcours, skateplein en de graffitimuur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 13 december te komen, dan kunt u ook per email reageren op de plannen voor de herontwikkeling van het VVA terrein. U kunt een email sturen naar info@aalsmeer.nl tav project Hornmeer. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 22 december. Aansluitend wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Aalsmeer.

Gepubliceerd: 5 december 2017 om 10:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×