Aalsmeerders krijgen voorrang bij huurwoningen

In de prestatieafspraken voor 2017 tussen de gemeente, Eigen Haard en Huurdersvereniging Aalsmeer – Kudelstaart is afgesproken om Aalsmeerders voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen via WoningNet.

Wethouder Wonen, Robbert-Jan van Duijn: ‘Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte is voor iedereen en dat iedereen, die dit wil, in Aalsmeer kan blijven wonen.’

Aalsmeerse gezinnen
Veel inwoners vinden een huurwoning via WoningNet. Om Aalsmeerders een extra kans te bieden op de Aalsmeerse woningmarkt is met Eigen Haard afgesproken dat maximaal 25% van de sociale verhuringen met voorrang aan Aalsmeerders verhuurd mag worden. De focus ligt hierbij op voorrang voor Aalsmeerse gezinnen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze voorrang zijn er een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat woningzoekenden, in de drie jaar voorafgaand aan de mogelijke verhuring legaal en aaneengesloten, in de gemeente hebben gewoond (toets BRP). Woningzoekenden hoeven zich niet apart aan te melden om in aanmerking te komen voor de voorrang; dat regelt het systeem in WoningNet. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op www.woningnet.nl / stadsregio Amsterdam / zoek op: ‘Gemeentelijke voorrangsregelingen’.

Nieuwe prestatieafspraken
Onlangs zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Belangrijke afspraken die hierin gemaakt zijn, zijn voorwaarden voor nieuwbouw en leefbaarheid in bestaande wijken en het verduurzamen van de woningen van Eigen Haard.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 10 januari 2018 om 22:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×