Meepraten over Centrumvisie Aalsmeer

De gemeente houdt een zogenaamde participatiebijeenkomst over de beeldkwaliteit van Aalsmeer centrum en dan vooral over het (kern)winkelgebied. De gemeente wil graag van ondernemers, bewoners en eigenaren horen hoe ze de beeldkwaliteit van de buitenruimte en de bebouwde ruimte voor dit gebied voor ogen hebben.
De participatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 5 februari in het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 vanaf 19.30 uur (inloop 19.00 uur).

Doorstart
De avond begint met een inleiding door wethouder Gertjan van der Hoeven en een presentatie over de ambitie voor de beeldkwaliteit van dit gebied. Daarna is het de beurt aan de bezoekers om hun mening, suggesties en opmerkingen kenbaar te maken.
De participatieavond betekent een doorstart voor de totstandkoming van de Centrumvisie Aalsmeer. In juli 2016 was er een eerste participatieavond over de concept Centrumvisie. Algauw bleek dat het concept Centrumvisie op een aantal punten niet op draagvlak kon rekenen. Er is toen een pas op de plaats gemaakt en vervolgens is in 2017 hard gewerkt aan het vervolg in samenspraak met onder meer de ondernemersvereniging Meer Aalsmeer.

Drie bouwstenen
Er is afgesproken om eerst drie belangrijke onderwerpen uit te werken als bouwstenen, die vervolgens als input dienen voor de nieuwe Centrumvisie Aalsmeer.
De eerste is een economische die door de leden van Ondernemersvereniging Meer Aalsmeer is opgesteld. De tweede gaat over de beeldkwaliteit van de buitenruimte en bebouwde ruimte en wordt op 5 februari besproken. De derde bouwsteen gaat over de verkeerssituatie in Aalsmeer-Centrum. Hiervoor is er al een uitvoeringsplan om enkele belangrijke knelpunten op te lossen.

Als alle bovengenoemde bouwstenen zijn ingevuld, kan er een nieuw concept Centrumvisie worden opgesteld.  Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer.nl/centrumvisie.

Foto: Winkelgebied de Zijdstraat

Gepubliceerd: 25 januari 2018 om 20:11 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×