Geen gasaansluiting meer in nieuwbouwwoningen

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst die de gemeenten op 1 februari ondertekenden. Ook wethouder Jop Kluis tekende de overeenkomst namens de gemeente Aalsmeer. 

‘Een van de regionale doelen is de versnelling van de woningbouwopgave. De totale behoefte in de regio is 230.000 woningen tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten vanaf nu zo veel mogelijk van deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd’ aldus wethouder duurzaamheid, Jop Kluis.

Noodzakelijke energietransitie
De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Voordelen van een regionale aanpak
De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaringen beter in kaart dan wanneer één enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio. Daarnaast geeft een regionaal standpunt duidelijkheid aan inwoners: aardgasvrij is de weg die we vanaf nu inslaan.

Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit mooi aan op het besluit dat de Tweede Kamer dinsdag 30 januari 2018 nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. Aalsmeer en de 25 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken dus al direct samen aan de uitvoering van dit besluit.

Foto: Michiel Wijnbergh

Gepubliceerd: 1 februari 2018 om 18:56 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×