Voorzieningenniveau omhoog, lasten inwoners omlaag

Afgelopen vier jaar investeerde de gemeente flink in het voorzieningenniveau, terwijl de lasten voor inwoners omlaag gingen. Dat staat in de collegeverantwoording 2014-2018. Nu de collegeperiode ten einde loopt is het tijd om terug te blikken en verantwoording af te leggen. Het college werkte  samen met de raad, inwoners en ondernemers hard en heeft het grootste deel van het collegeprogramma uitgevoerd.

Met het collegeprogramma ‘Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend’ wilde het college bij de start in 2014 een stevig fundament voor de toekomst leggen. De grootste opgaven waren de decentralisaties in de zorg goed vormgeven, het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in de gemeente verbeteren en de financiële risico’s terugbrengen.

Speerpunten
In  2015 kreeg de gemeente er van het Rijk, tegelijk met een forse bezuiniging, een fors pakket aan zorgtaken bij. Het was een uitdaging om dit goed en tijdig voor elkaar te krijgen. Uitgangspunt is efficiënte, goede zorg en ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben en voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Daarnaast had dit college veel aandacht voor economie. De recessie was in 2014 weliswaar voorbij, maar de economie is nog steeds onvoorspelbaar. Om de economische positie van Aalsmeer in de regio te versterken zette de gemeente in op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Ook maakte zij samen met ondernemers plannen om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen en stelde zij nieuw duurzaamheidsbeleid op.

Leefbaarheid
Om een aantrekkelijke gemeente te blijven heeft de gemeente stevig geïnvesteerd in leefbaarheid. Dat vertaalde zich in woningbouwprojecten voor specifieke doelgroepen, het wegwerken van achterstallig onderhoud aan groen en wegen en renovatie en bouw van tal van (nieuwe) recreatieve voorzieningen. Verder zoekt de gemeente naar een betere balans met betrekking tot Schiphol, omdat volgens veel inwoners de grenzen van de groei zijn bereikt. Uitgangspunt bij alle onderwerpen is een solide begroting en lagere lasten voor inwoners.

Gedragen besluiten
De start van collegeperiode was niet gemakkelijk. Begin 2015 kondigde burgemeester Jobke Vonk haar vertrek aan. Sinds mei dat jaar heeft Aalsmeer een waarnemend burgemeester. De collegepartijen hadden de kleinst mogelijke meerderheid in de raad en hebben sinds december 2017 geen meerderheid meer. Ondanks deze verhoudingen heeft de raad met een ruime meerderheid een aantal belangrijke voorstellen gesteund.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 13 februari 2018 om 18:02 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×