Aanleg busbaan Aalsmeer-Schiphol vertraagd

De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. Dit komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten.

Grond
De stoffen PFOS en PFOA zijn sinds de jaren 60 wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn lager dan de risicogrenzen die het RIVM voor de volksgezondheid aangeeft, het is daarom niet te verwachten dat er gezondheidsrisico’s zijn voor de omgeving. Het ontbreken van beleid voor het verwerken van grond verontreinigd met PFOS/PFOA maakte het tot voor kort niet mogelijk de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan elders te hergebruiken. Inmiddels is er door de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer beleid vastgesteld waarin staat onder welke voorwaarden de grond hergebruikt mag worden. Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeenten gewerkt aan een grondstromenplan om de overtollige grond van het project op een verantwoordelijke wijze binnen het project te hergebruiken of af te voeren.

Projectkosten
De kosten voor het project vallen hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. Onder andere tegenvallers bij verschillende infra-maatregelen, flink hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, de vondst van PFOS en PFOA en een stevige indexering vanwege een aantrekkende markt. De provincie werkt, samen met haar partners, aan oplossingen. Zo wordt onder andere gekeken waar werkzaamheden geoptimaliseerd kunnen worden.

Planning
Zoals het er nu uitziet kan de provincie direct na de zomer starten met het aanbesteden van het werk. Dat betekent dat de aannemer in de loop van 2019 kan starten met de werkzaamheden. Over de exacte planning en fasering van de uitvoering van de werkzaamheden, is op dit moment nog niets te zeggen. Dat is pas duidelijk zodra het werk aanbesteed en gegund is. Een van de deelprojecten heeft prioriteit in de planning: de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg in Aalsmeer. Deze rotonde moet klaar zijn voordat de fusieschool in het Hornmeerpark (IKC Triade) in augustus 2019 de deuren van het nieuwe schoolgebouw opent. De provincie en gemeente Aalsmeer zetten alles op alles de rotonde voor die tijd gereed te hebben. Mocht dat niet lukken dan wordt er, in overleg met de school en ouders, gezocht naar een tijdelijke oplossing om kinderen veilig de Burgemeester Kasteleinweg over te laten steken. Mogelijke scenario’s zijn reeds in ontwikkeling.

Informatiebijeenkomst
Zodra de planning van het project bekend is, organiseren de provincie, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over de voortgang van het project. Uitnodiging hiervoor volgt via de projectnieuwsbrief van HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de website. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op www.hovasz.nl.

Bron: Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)
Foto: Provincie Noord-Holland

Gepubliceerd: 15 mei 2018 om 7:53 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×