Een Aalsmeers unicum: een raadsbrede samenwerking

Aalsmeer krijgt een nieuw college met steun van alle partijen uit de gemeenteraad. Het college zal worden gevormd door zittend wethouder Robbert-Jan van Duijn (CDA) en twee nieuwe wethouders Robert van Rijn (VVD) en Wilma Schelterma (D66) en hoopt binnen een maand te kunnen starten.

Maandagavond 14 mei, even over zes, kon op het gemeentehuis de formateur Robert van Rijn (VVD) namens zijn medeformateur Robbert-Jan van Duijn (CDA) melden dat er sprake was van ‘witte rook’. Bijgestaan door voormalig informateur Hans Demoed werd de verzamelde lokale pers van tekst en uitleg voorzien over de stand van zaken aangaande de vorming van een nieuw college.

Raadsbrede coalitie
Naar aanleiding van het rapport van de informateur eerder in april zijn de formateurs in gesprek gegaan met Absoluut Aalsmeer (AA), maar in navolging daarvan ook met de overige drie partijen D66, GroenLinks (GL) en de Partij van de Arbeid (PVDA). Alle vier deze partijen hebben hun steun toen uitgesproken, in lijn met de eerder deze maand raadsbreed aangenomen raadsagenda getiteld “Bouwen aan Vertrouwen”, voor een raadsbrede coalitie. Deze vier partijen hebben allen één kandidaat wethouder naar voren geschoven om het college qua wethouders aan te vullen van twee tot drie fulltimers; immers beide formateurs hadden aangegeven wethouder te worden.

Kandidaat-wethouders
Hierna hebben de vier in gesprek zijnde partijen (AA, D66, GL en PvdA) hun steun uitgesproken voor alle vier naar voren geschoven kandidaat-wethouders. Het was vanaf dat moment aan de formateurs om de meest geschikte kandidaat te selecteren.

Uniek politiek experiment
De huidige gang van zaken is een voor Aalsmeer uniek politiek experiment. Waar normaliter eerst wordt onderhandeld over een coalitieakkoord, waarna de wethoudersposten (en bijbehorende portefeuilles) verdeeld worden. Van enige verdeling van portefeuilles was tot op heden, volgens de formateurs, geen sprake: alle kaarten liggen nog op tafel.

“23-0-variant”
Dat uit de gesprekken met de formateurs deze “23-0-variant” is gekomen, duidt op een nadrukkelijke wens van alle betrokken partijen om te komen tot een nieuwe bestuurscultuur. Een college die namens de voltallige raad zal opereren en waarbij onderling vertrouwen het sleutelwoord zal zijn. Volgens informateur Hans Demoed is Aalsmeer hiermee vooruitstrevend te noemen, al ziet hij in steeds meer gemeenten bewegingen richting collegevorming waarbij partijpolitiek niet meer de basis vormt. Zo gingen o.a. de gemeenten Bloemendaal, Laarbeek en Hilvarenbeek Aalsmeer al voor.

Binnen een maand
Ondanks de druk, zo niet verplichting aan de Aalsmeerse bevolking, die de formateurs gevoeld hebben om snel met een gedegen nieuw gemeentebestuur te komen, benadrukten ze de tijd te hebben genomen om alles zorgvuldig te doen. Binnen een maand, hopelijk zelfs eerder, heeft Aalsmeer dan weer een nieuw college van burgemeester en wethouders. Afsluitend meldden de formateurs vooral opgewekt dat “ze er zin in hebben”.

Foto: wethouder Wilma Scheltema

Gepubliceerd: 14 mei 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×