Geen urgente aanpassingen openbaar vervoer

Sinds het ingaan van de nieuwe dienstregeling van Connexxion per december 2017 heeft de gemeente veel klachten ontvangen over de buslijnvoering en – dienstregeling en de uitvoering ervan. Het College heeft deze pijnpunten continu onder de aandacht gebracht van de Vervoersregio Amsterdam, de opdrachtgever voor Connexxion. Op basis hiervan is een extern onderzoek uitgevoerd naar de door Connexxion gemaakte keuzes die tot klachten hebben geleid, o.a. ten aanzien van Kudelstaart en Aalsmeer. Het onderzoek is vorige week verschenen en geeft weer, dat in Aalsmeer/Kudelstaart geen urgente aanpassingen nodig zijn. De gemeente is het hier niet mee eens en blijft aandringen bij de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion op verbetering op de volgende punten: meer spitsbussen van en naar Kudelstaart, het doortrekken van de nachtbus naar Kudelstaart en pro-actieve aandacht voor de toekomstige fijnmazigheid van het OV in Aalsmeer.

De wethouder Verkeer en Vervoer heeft deze punten al eerder via een brief van de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam aangegeven. Deze commissie bestaat uit de wethouders Verkeer en Vervoer van onder andere Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen.

Kleine verbetering
De pijnpunten zitten met name in Kudelstaart vanwege de lage frequentie in de ochtendspits en het wegvallen van de nachtbus. Voor het probleem van de frequentie tijdens de spits heeft Connexxion inmiddels aangegeven de spits te verlengen tot 9.00 uur waardoor er per 1 april 4 bussen tussen 7.00 en 8.00 uur rijden en 3 tussen 8.00 en 9.00 uur. In de brief aan de Vervoerregio heeft de gemeente Aalsmeer aangegeven dit nog niet voldoende te vinden. Ook het probleem van de nachtbussen blijft voor de wethouder een belangrijk onderwerp van gesprek. 

Onderzoek
Naar aanleiding van aanhoudende klachten vanuit reizigers o.a. in Aalsmeer (vooral Kudelstaart) heeft de Vervoerregio Amsterdam (VRA) besloten een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de door Connexxion gemaakte keuzes in o.a. de buslijnvoering van Aalsmeer/Kudelstaart die weerstand oproepen. Onlangs is het onderzoek afgerond en aangeboden aan de betreffende gemeenten. Wethouder Van Duijn: “Het externe onderzoek biedt bouwstenen voor het vervoerplan 2019. Het is wat mij betreft echt onacceptabel dat, m.n. door de grote onbetrouwbaarheid en uitval van ritten sinds december vorig jaar het reizigersaantal in Kudelstaart met 24% is afgenomen ten opzichte van vorig jaar maart. Deze reizigersdaling laat júist zien dat een hogere frequentie in de ochtendspitsfrequentie nodig is.” Ook heeft de gemeente aangegeven dat Kudelstaart (met bijna 10.000 inwoners) geen enkel ander OV-alternatief heeft. In het bestuurlijk overleg met de Vervoerregio is ten aanzien van de nachtbus besproken om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De gemeente gaat ook nog met de Vervoersregio en Connexxion in gesprek over flexibele oplossingen voor ouderen en inwoners die slechter kunnen lopen.

Gepubliceerd: 30 mei 2018 om 19:01 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×