Vervoer gaat door ondanks faillissement Verhoef

Met ingang van schooljaar 2017-2018 verzorgt Munckhof Taxi deels het Leerlingenvervoer voor de gemeente Aalsmeer. Per 1 januari 2018 verzorgt zij ook het Wmo-vervoer. Een deel van de ritten werd uitbesteed aan onderaannemer Verhoef Personenvervoer. Op 30 mei 2018 is echter het faillissement uitgesproken van deze vervoerder.

De gemeente Aalsmeer heeft echter aangegeven dat voorlopig Verhoef Personenvervoer wel zijn gebruikelijke ritten blijft rijden. Er is echter geconstateerd dat er op sommige momenten sprake is van uitval of niet op tijd aanrijden. De gemeente Aalsmeer heeft er bij hoofdaannemer Munckhof Taxi op aan gedrongen om de continuïteit zo veel mogelijk te waarborgen en het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Ouders/verzorgers van kinderen die dagelijks vervoerd worden met het Leerlingenvervoer worden volgende week persoonlijk geïnformeerd. De inwoners die gebruik maken van het Wmo vervoer ontvangen persoonlijk bericht zo gauw voor hen iets verandert.

Nadere informatie over nieuwe ontwikkelingen worden geplaatst op de website van de gemeente Aalsmeer.

Gepubliceerd: 1 juni 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×