Onderzoek naar Schiphol in zee

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is door een meerderheid in de Tweede Kamer gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om de nationale luchthaven Schiphol op termijn te verplaatsen naar  de Noordzee. D66 en 50Plus hebben de minister hiertoe dinsdag opgeroepen.
Schiphol heeft het plafond bijna bereikt wat betreft het aantal jaarlijkse vluchten. Er is een afspraak dat er tot 2021 maximaal 500.000 starts en landingen plaatsvinden. Dat aantal wordt waarschijnlijk dit jaar al gehaald.

Lelystad
De plannen om vluchten op termijn over te hevelen naar Lelystad Airport hebben al meerdere malen vertraging opgelopen vanwege problemen met aanvliegroutes en onjuiste informatie. Dat is de reden dat D66 de minister heeft gevraagd te onderzoeken wat de economische en maatschappelijke kosten en baten van een vliegveld in de Noordzee zijn en of zoiets technisch mogelijk is.

Eenzelfde oproep
Begin dit jaar deden diverse bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol al eenzelfde oproep, maar de minister ging daar toen niet op in. Volgens de bewindsvrouw zijn genoeg reële obstakels, zoals de wind, de stijgende zeespiegel en het zout uit de zee dat het zicht van piloten belemmert.

Gepubliceerd: 22 mei 2018 om 20:48 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×