Nieuwe busbaan Schiphol-Oost niet volledig

Een van de deelprojecten van HOV Schiphol-Oost wordt voorlopig niet voltooid. De aanleg van een speciale busbaan naast de Fokkerweg is voorlopig uitgesteld. Het traject maakt onderdeel uit van meerdere projecten die het openbaar vervoer op Schiphol-Oost dienen op te waarderen, het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Overige deelprojecten worden wel afgerond.

Tegenslagen
De reeds geplaatste fly-over zal nu worden aangesloten op de normale rijbanen van de Fokkerweg in plaats van op de daarvoor geplande busbaan. Het gehele project kampt al met meerdere tegenslagen. De geplande opleverdatum was eind 2017, maar vertraging bij het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg en onvoorziene verontreiniging in de bodem zorgden voor vertraging. Het project is nu niet meer te realiseren binnen de gestelde tijdsloten die regionaal zijn afgesproken met de wegbeheerders. Deze tijdsloten zorgen ervoor dat er niet onnodige verkeershinder ontstaat en de algehele bereikbaarheid onder druk komt te staan.

Toegangspassen Schiphol-Oost
Medewerkers van het technisch areaal Schiphol-Oost die met lijn 180 gaan reizen en gebruik gaan maken van de nieuwe haltes Southern Crosstraat en Zuideinde/P65 dienen in het bezit te zijn van een toegangspas/Schipholpas. Het Schipholterrein is vanaf de nieuwe haltes alleen bereikbaar via tourniquets met een paslezer. Reizigers met een Schipholpas of een KLM pas kunnen met die pas gebruikmaken van de tourniquets. Reizigers die met andere passen toegang krijgen tot het technisch areaal dienen een nieuwe pas aan te vragen bij Peter de Jong van KLM (p-de.jong@klm.com). Voor de aanvraag van een andere pas is het belangrijk rekening te houden met een langere aanvraagtijd. De benodigde tijd om een nieuwe pas aan te vragen kan in uiterste gevallen ongeveer zeven weken bedragen.

Busbaan op de Fokkerweg
Mogelijk zal de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg pas ná 2023 plaatsvinden. De provincie onderzoekt de komende tijd de verschillende scenario’s. De beslissing over de voortgang van het project vindt begin oktober 2018 plaats.

Foto: Provincie Noord-Holland

Gepubliceerd: 2 augustus 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×