Gemeente: "Betere afstemming werkzaamheden"

De gemeente Aalsmeer heeft een ambitieus programma. Hierin staat dat de gemeente de komende jaren aan de slag gaat met een aantal grote verkeersprojecten en regulier onderhoud aan wegen en de buitenruimte. Ook de bruggen en rioleringen krijgen een opknapbeurt. Dit is nodig om de gemeente Aalsmeer toekomstbestendig en bereikbaar te houden.

Al deze werkzaamheden zullen de nodige hinder met zich meebrengen voor inwoners en ondernemers. Daarover zijn regelmatig klachten geweest, onder meer over de werkzaamheden aan de openbare verlichting en het elektriciteitsnetwerk in de Schoolstraat.

Wethouder Robert van Rijn: “Omdat we de komende jaren volop in zetten op een kwaliteitsslag in de openbare ruimte, is het belangrijk dat er goede afstemming is tussen de verschillende werkzaamheden. Alleen op deze manier blijft de hinder voor de omwonenden en bedrijven beperkt. Bij de afstemming is zorgvuldige planning en goede communicatie met inwoners en ondernemers van groot belang. De gemeente heeft extra capaciteit aangenomen om dit in goede banen te leiden. Maar dit vraagt ook iets van de partijen die de werkzaamheden uitvoeren zoals Liander. Daarom ga ik met Liander duidelijke afspraken maken om dit bij toekomstige werkzaamheden te voorkomen.”

Gepubliceerd: 22 oktober 2018 om 13:37 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×