Concept MER-rapport: "Schiphol kan groeien"

Schiphol kan in theorie doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar in 2023. Dat staat volgens de NOS in het donderdag te verschijnen concept-milieueffectrapport over Schiphol. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt in dat rapport daarbij de grens. Het genoemde groeiscenario is ondanks het nog geen concreet voorstel is, toch slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, die nu ook al de meeste overlast ervaren.

Al jaren wordt door Schiphol gewerkt aan een milieueffectrapportage (MER) voor de luchthaven. Dit is nodig om vast te stellen wat vanuit milieuoogpunt de maximale capaciteit van het vliegveld kan worden. Schiphol is tot 2020 gebonden aan een maximum van 500.000 starts en landingen. Deze grens is echter al bereikt, verdere groei is dus nu niet meer mogelijk.

Wat het uiteindelijke groeiplafond zal zijn, wordt bepaald in de Omgevingsraad van Schiphol, waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd.

Inwoners van Zwanenburg, Aalsmeer en Uithoorn gaan de meeste overlast krijgen van de 40.000 extra vluchten, zo blijkt uit het concept. Dat komt doordat de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan meer moeten worden ingezet om extra vluchten te verwerken. Nu al ervaren de inwoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn de meeste hinder en kregen ze de afgelopen jaren de meeste groei te verwerken.

Bron: NOS

Foto: Bart Brussee (Schiphol NV)

Gepubliceerd: 26 november 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×