Lagere lokale lasten door motie VVD en D66

Afgelopen donderdag 1 november was de behandeling van de Begroting 2019, die door het College van B&W aan de gemeenteraad was aangeboden. In de begroting stond weer een behoorlijk hoge lokale lastendruk gepresenteerd.
Vragen van verschillende raadsleden aan het College over deze verhoging, gaven een tweetal belangrijke oorzaken aan voor deze stijging. De afgelopen jaren waren er kortingen gegeven op de rioolheffing, die dit jaar niet meer werden gegeven en door de stijging van de huizenprijzen, wordt ook de OZB (onroerend zaak belasting) hoger, omdat deze belasting een percentage van de huizenprijs is.

Belastingplafond
Voor de VVD en D66 aanleiding om een motie in te dienen die de naam “Aalsmeers belastingplafond 2019-2022” meekreeg. In het kort gezegd een opdracht aan het College van B&W om te zorgen dat de gemiddelde belastingdruk de komende jaren, weer terug wordt gebracht naar het lagere niveau van de afgelopen jaren.

Geen gemakkelijke opdracht aan het College, zo bleek uit de antwoorden van de burgemeester Jeroen Nobel, die tevens over de financiën gaat. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen die veel geld gaan kosten, dus het zomaar verlagen van de belastingdruk vond hij onverstandig.

Unanieme steun
De VVD en D66 hielden echter voet bij stuk. “Iedere meevaller, iedere niet uitgegeven euro, iedere besparing die het College kan realiseren, moet naar het verlagen van de lokale lasten, tenzij er “aantoonbaar geld nodig is voor dringende andere zaken, maar dan wil de gemeenteraad dat wel eerst goed uitgelegd krijgen”, aldus VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag.
Na tweemaal een korte onderbreking in de vergadering, om de verschillende partijen de kans te geven om met elkaar te overleggen, was de uitkomst eigenlijk ondubbelzinnig. Alle partijen steunden het VVD-D66 voorstel.

Tevreden
Van der Zwaag was na afloop van het debat tevreden: “De VVD vind het uiteraard belangrijk dat er goede voorzieningen zijn en er hard wordt gewerkt om Aalsmeer en Kudelstaart er beter uit te laten zien, maar lokale belastingen voelen onze inwoners direct in hun portemonnee, dat vind ik net zo belangrijk”, aldus de politicus die ook dankbaar was voor de steun van alle fracties voor dit VVD-D66 motie. “Mooi om te zien dat we samen de schouders zetten onder de belangen van ons mooie Aalsmeer”.

Foto: Aalsmeer Vandaag | Arjen Vos

Gepubliceerd: 4 november 2018 om 21:45 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×