Raadsbrede motie voor kostenbeheersing jeugdhulp

Raad werkt samen in motie voor jeugdhulp
Afgelopen donderdag 1 november werd er in de gemeenteraad gesproken over de motie jeugdhulp. Aan deze motie is door alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk gewerkt. Waarom is deze motie belangrijk?

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de Aalsmeerse jeugd toegang houdt tot specialistische jeugdhulp als dat nodig is. Juist om die jeugdhulp te kunnen blijven bieden, is het ook belangrijk om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen. Sinds 2018 wordt gewerkt volgens een nieuwe regionale inkoopmethodiek. De ontwikkeling van de kosten van de specialistische jeugdhulp is sindsdien zorgelijk. Zo wordt er verwacht dat in 2018 2 miljoen meer wordt uitgegeven dan begroot aan jeugdhulp. Tegelijkertijd blijkt dat er niet aantoonbaar meer kinderen zijn geholpen in 2018. Er is ook niet aantoonbaar betere kwaliteit geleverd in 2018. In de begroting voor 2019 is bijna 1 miljoen meer budget voor jeugdhulp opgenomen dan in de begroting van 2018.

De gezamenlijke woordvoerders jeugdhulp in de gemeenteraad hebben in de motie gevraagd aan het college om een plan van aanpak om de kosten te gaan beheersen. Bovendien is er door de raad gevraagd om compacte stuurinformatie om haar in haar controlerende taak te ondersteunen. Het gaat hier wat de raad betreft zowel om informatie over de kwaliteit van de jeugdhulp als over de financiën.

De motie kon rekenen op een positief advies van de wethouder, die de raad de afgelopen periode goed op de hoogte heeft gehouden van alle ontwikkelingen. Na dit positieve advies werd de motie unaniem aangenomen door de raad.

Gepubliceerd: 6 november 2018 om 8:03 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×