Aalsmeer wil huisvesting arbeidsmigranten beter regelen

Bedrijven in Aalsmeer kunnen niet zonder arbeidsmigranten. De gemeente Aalsmeer vindt het dan ook belangrijk dat zij veilig en legaal in onze gemeente kunnen wonen. Dat is niet alleen belangrijk voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de leefbaarheid in de wijken. Daarom wil de gemeente heldere en eenduidige regels voor kleinschalige huisvesting van gastarbeiders. Op die manier kan de gemeente ook sneller en effectiever handhaven als dat nodig is. Dit zijn de hoofdpunten in de nieuwe nota huisvesting arbeidsmigranten die de raad op 13 december behandelt.

De huidige kadernota is van 2013 en het was tijd voor actualisatie. De nieuwe kadernota is korter, bondiger en overzichtelijker, zodat direct voor iedereen duidelijk is welke regels er gelden. De gemeente kan daardoor ook beter reageren op signalen van inwoners.

Spreiding in de wijken
Belangrijke nieuwe regel is dat er binnen een afstand van 50 meter van een woning met arbeidsmigranten geen tweede migrantenwoning mag komen. Zo wordt de spreiding in woonwijken beter. Het maximale aantal mensen dat een woning met elkaar mag delen blijft zes in woonwijken en acht in de linten. Mensen moeten minimaal vier maanden op hetzelfde adres wonen, zodat de buurt niet steeds met wisselende mensen te maken krijgt. De logies op bedrijventerreinen Hornmeer en Stommeer zijn bedoeld voor kort verblijf. Daarbij komen er op bedrijventerrein Green Park Aalsmeer grootschalige voorzieningen voor kort verblijf van arbeidsmigranten.

Illegaliteit
Burgemeester Jeroen Nobel: “Doel van de nieuwe nota is kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen. Daarbij willen wij voorkomen dat arbeidsmigranten de illegaliteit ingaan. Illegale huisvesting in bedrijfsloodsen en kassen en overbewoning kunnen leiden tot onveilige situaties voor arbeidsmigranten én omwonenden. Dat is onwenselijk.”

Gepubliceerd: 6 november 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×