Tekort aan pleegouders

Het is de Week van de Pleegzorg. Deze week is er extra aandacht voor hoe belangrijk pleegzorg is en het tekort aan pleegouders. Het doel is om nieuwe pleegouders te werven. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Pleeggezinnen bieden een thuis aan kinderen of jongeren die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een kind waarvan de ouder(s) de opvoeding tijdelijk niet zelf meer aankunnen. Er kunnen ook andere problemen spelen, zoals erg lastig gedrag van een kind of verwaarlozing en/of mishandeling van een kind.

Soorten pleegzorg
De pleegzorgperiode kan variëren van bijvoorbeeld één of twee weekenden per maand tot enkele jaren of zelfs tot volwassenheid van het pleegkind. Door een thuisbasis te bieden waar kinderen op warmte en een eigen plek kunnen rekenen, helpen pleeggezinnen hen de draad van hun leven weer op te pakken.

Vaak zijn pleegouders bekenden van het kind. Zoals een oom en tante, opa en oma of vrienden van het gezin. Maar er zijn ook onbekende mensen die pleegouder willen zijn, want niet ieder kind kan bij familie of bekenden terecht.

Om pleegouder te worden hoef je geen ‘standaard’ gezin te hebben. Iedereen die het leuk vindt en in staat is een kind of jongere veilig en gezond op te voeden, kan zich als pleegouder aanmelden.

Waarom pleegzorg
De bedoeling van pleegzorg is dat de ouders op een bepaald moment zelf de opvoeding van hun kind weer op zich nemen. Soms is dat echter door de omstandigheden onmogelijk. In dat geval blijft het kind voor langere tijd in het pleeggezin. Het contact en de relatie tussen het kind en de eigen ouders blijven altijd belangrijk.

Hard nodig
Hoewel het aantal pleegouders groeit, is er nog steeds een tekort. Ook in Aalsmeer zijn er kinderen die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen en wachten op plaatsing in een pleeggezin.”Het is heel belangrijk dat deze kinderen zoveel mogelijk kunnen opgroeien in een gezinssituatie. Door informatie en aandacht te geven aan het pleegoudersschap willen wij  Aalsmeerse gezinnen motiveren voor deze belangrijke vorm van jeugdhulp”, aldus wethouder jeugd Robbert Jan van Duijn.

Wilt u meer weten over pleegzorg in Aalsmeer? Neem een kijkje op www.kenterjeugdhulp.nl of bel met Kenter jeugdhulp op 088-243 43 43.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 8 november 2018 om 7:33 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×