Aalsmeer wil dat minister de omgeving serieus neemt

Woensdag 30 januari heeft Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), zijn adviesopdracht over de groei van Schiphol na 2020 aan de minister teruggegeven. De betrokken partijen in de ORS kwamen niet op één lijn. De bal ligt nu bij de minister die groei wil in balans met de omgeving. De oproep van Aalsmeer is duidelijk: geen verdere groei van de luchthaven maar eerst concrete maatregelen om de overlast te beperken.

Balans
In delen van Aalsmeer is allang geen sprake meer van balans met de omgeving. Het stiller worden van vliegtuigen weegt niet op tegen de toename van het aantal vluchten. Al jaren staat het economisch belang voorop en hebben omwonenden van Schiphol het nakijken. Dit is niet meer uit te leggen aan de inwoners van Aalsmeer. Extra vluchten zullen voor een belangrijk deel op de banen rond Aalsmeer terecht komen. Dat is onverantwoord.

Daden
Het is nu echt van belang dat er passende oplossingen komen voor de overlast die inwoners in deze gebieden ervaren. Geen woorden meer maar daden, is de oproep van Aalsmeer aan de minister en de luchtvaartsector. Robert-Jan van Duijn, wethouder Schiphol: “Als de minister echt staat voor groei van Schiphol in balans met de omgeving dan moet het nu eerst gaan om overlast beperkende maatregelen. Verdere groei zou op dit moment volledig voorbij gaan aan de belangen van omwonenden bij wie de grens van wat draaglijk en leefbaar is, al lang is bereikt. Het is de hoogste tijd dat de minister de signalen van omwonenden serieus neemt en de luchtvaartsector daar op aanspreekt. Wat mij betreft is het eerst zien, dan geloven.”

Tegengestelde belangen
Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ORS om een gezamenlijk advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Binnen ORS overleggen de luchtvaartsector, lokale overheden en inwoners met elkaar. Na de publicatie van de Milieueffectrapportage (MER) in het najaar van 2018 is Alders gesprekken met partijen begonnen om tot een gezamenlijk advies te komen. Alders geeft nu aan dat een gezamenlijk advies door tegengestelde belangen op dit moment niet haalbaar is en geeft zijn opdracht terug. De luchtvaartsector en werkgeversorganisaties willen zekerheid over beheerste groei tot 2030. Bestuurders, bewoners en de milieufederatie, een grote meerderheid in de ORS, zien niets in zo’n groeibesluit. Zij willen eerst concrete maatregelen om de al bestaande overlast voor omwonenden van Schiphol te verminderen.

Foto: Bart Brussee (Schiphol NV)

Gepubliceerd: 31 januari 2019 om 17:32 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×