Informatief overleg over plannen Aalsmeer-Oost

Op dinsdag 5 maart 2019 vindt een informatief overleg plaats, waarin de gemeente het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost presenteert en met de raad in gesprek wil over de kansen en mogelijkheden voor het gebied. Het raamwerk is een nadere uitwerking van de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost die de gemeenteraad in juli 2017 heeft vastgesteld.

Onderzoek
Het college heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de structuurvisie toegezegd nader onderzoek te doen naar de effecten voor verkeer en vervoer en waterhuishouding voor de gebieden Oosteindedriehoek, Schinkeldijkje en Hornwegdriehoek bij een mogelijke transformatie naar woningbouw. Daartoe heeft bureau Goudappel Coffeng een verkeersonderzoek in Aalsmeer Oost verricht dat op 4 september 2018 in raad is gepresenteerd. Dit verkeersonderzoek is één van de bouwstenen in het ruimtelijk raamwerk.

Bijeenkomst
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 5 maart om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst is openbaar. Bent u geïnteresseerd?
U bent als toehoorder van harte welkom om de bijeenkomst op de publieke tribune bij te wonen.

Gepubliceerd: 27 februari 2019 om 20:03 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×