Wethouder houdt vinger aan de pols bij Liander

Het college van de gemeente Aalsmeer heeft een ambitieus programma. Hierin staat dat de gemeente de komende jaren aan de slag gaat met een aantal grote verkeersprojecten en regulier onderhoud aan wegen en de buitenruimte. Ook de bruggen en rioleringen krijgen een opknapbeurt. Dit is nodig om Aalsmeer toekomstbestendig en bereikbaar te houden.

Klachten
De gemeente beseft dat al deze werkzaamheden in de buitenruimte de nodige hinder met zich meebrengen voor inwoners en ondernemers. Helaas zijn er regelmatig klachten over de werkzaamheden aan de openbare verlichting en het elektriciteitsnetwerk. Hierover heeft wethouder Robert van Rijn vorig jaar gesproken met Liander. In dit gesprek zijn verbeterafspraken gemaakt. Zo heeft de gemeente nu extra capaciteit aangenomen om dit in goede banen te leiden. Tegelijkertijd vraagt het ook investeringen van Liander.

Directie
Daarom spreekt wethouder Robert van Rijn nu regelmatig met de directie van Liander. In het laatste gesprek is aangegeven dat de planning en uitvoering van het werk van Liander te wensen overlaat en de communicatie met inwoners over werkzaamheden beter kan. De opgestarte overleggen geven een hoopvol beeld voor verbeteringen.

Kwaliteitsslag
“Juist omdat we de komende jaren volop in zetten op een kwaliteitsslag in de openbare ruimte, is het belangrijk dat gemeente en Liander goed afstemmen over verschillende werkzaamheden. Alleen op deze manier blijft de hinder voor de omwonenden en bedrijven beperkt. Daarom blijf ik in gesprek met de directie van Liander om dit te verbeteren”, aldus Van Rijn.

Foto: wethouder Van Rijn (Aalsmeer Vandaag)

Gepubliceerd: 27 februari 2019 om 19:51 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×