Inloopavond bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers

Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ vrijgegeven voor inspraak. Het plan is een actualisatie van het voorheen geldende plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en legt bestaande bestemmingen vast. Het geeft nauwelijks ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Hierop zijn echter drie uitzonderingen. Ter hoogte van Uiterweg 59-63 kan een jachthaven met vier recreatiewoningen doorontwikkeld worden. Even verderop kan op Uiterweg 419 vervangende nieuwbouw van de horecavoorziening en herinrichting van het jachthaventerrein plaatsvinden. Tenslotte wordt het Fort Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg ontwikkelt worden tot zeilfort met jachthaven en verschillende horecafuncties,  zoals een restaurant, hotel en conferentieruimten.

Tot en met 18 april 2019 kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. De gemeente organiseert hier op maandag 25 maart een inloopavond over in het gemeentehuis van 19:00 tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de avond kunt u kennis nemen van het plan en vragen stellen.

Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belangstellenden alvorens het bestemmingsplan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord in een Nota van
Beantwoording. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen
en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan
kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen
neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Foto: Fort Kudelstaart (Aalsmeer Vandaag)

Gepubliceerd: 6 maart 2019 om 19:57 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×