Inburgering op de schop

In 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet en krijgen gemeenten de regie op inburgering. De gemeente Aalsmeer bereidt zich voor op deze nieuwe taak. In overleg met Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) onderzoekt de gemeente mogelijkheden om regionaal samen te werken. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij de voorkeur uitgesproken om aan te sluiten bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN).

Andere werkwijze
Sinds 2005 ondersteunt Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) statushouders in Aalsmeer. De komst van de nieuwe inburgeringswet in 2021 en het teruglopend aantal vluchtelingen vraagt daarom een andere werkwijze. Hier zijn verschillende alternatieven voor. Eén daarvan is aansluiten bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Vanwege hun juridische expertise heeft dit de voorkeur van het college. Ook andere mogelijkheden worden onderzocht. De gemeente is zeer tevreden over de inzet en deskundigheid van de vrijwilligers en medewerkers van SVA. Het uitgangspunt van de gemeente en SVA is dan ook dat statushouders, medewerkers en vrijwilligers in harmonie overgaan naar de nieuwe situatie.

Gepubliceerd: 12 april 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×