Geitenstop in Noord-Holland

Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan. De geitenstop geldt ook voor kinderboerderijen en particulier hobbymatig gehouden geiten.

Volksgezondheid
De geitenstop is ingesteld vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van geitenbedrijven. Uit onderzoeken blijkt dat inwoners binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. De stop geldt met terugwerkende kracht tot 12 december 2018. Vergunningen of meldingen die vóór deze datum zijn aangevraagd blijven geldig. De geitenhouder mag niet meer geiten houden dan in zijn huidige vergunning vermeld staat. Dit geldt ook voor het aantal geiten dat is gemeld via de zogeheten meldingen activiteitenbesluit.

Landelijk onderzoek
Het RIVM doet in opdracht van de ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden. Zodra de precieze oorzaken van de gezondheidseffecten duidelijk zijn, wordt ook duidelijk of, en zo ja welke, (bedrijfs)maatregelen genomen kunnen worden. De afronding van dat onderzoek wordt in 2021 verwacht.

(Bron: Provincie Noord-Holland)

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 30 mei 2019 om 19:56 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×