Meer ultrafijn stof rond Schiphol volgens RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag 27 juni de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol. Het rapport van het RIVM is te vinden op de site van het RIVM.

Effect op gezondheid
Uit het rapport blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, regelmatig bloot staan aan verhoogde concentraties ultrafijn stof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid. Op zulke dagen hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen. Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling. Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum.

Hartfunctie
Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassen zijn ook verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma of hartaandoeningen hebben.

Het rijk verantwoordelijk
De gemeente Aalsmeer neemt het onderzoek van het RIVM zeer serieus en beschouwt het opnieuw als een signaal dat er grenzen zijn aan de groei van de luchthaven. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van het gebied rond Schiphol ligt bij het rijk. De gemeente is dan ook zeer benieuwd naar de stappen die op basis van dit onderzoek door de verantwoordelijken genomen gaan worden. Als de luchtvaart niet door het Rijk wordt beperkt ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s die er worden genomen met de omwonenden bij de minister.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek kunt u terecht bij het RIVM. Voor vragen over de mogelijke effecten op de gezondheid kunt u terecht bij de GGD op telefoonnummer (020) 555 59 11.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 28 juni 2019 om 7:58 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×