Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent. Dat is goed voor 57.000 nieuwe banen in dit en komend jaar. In 2018 was de economische groei met 3,4 procent iets hoger wat ervoor heeft gezorgd dat er 52.000 mensen meer aan het werk waren dan in 2017.

De economische groei van de MRA ligt in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt hoger dan die in de rest van Nederland. De MRA is daarmee een hoogvlieger in Europa geworden. Ze hoort bij de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau.

Laagste in de regio
De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8 procent in 2019. In Amstelland-Meerlanden is de werkloosheid met 2,6 in 2019 en 2,4 procent in 2020 zelfs veruit het laagste in de regio. Dit staat in de ‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019’. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 32 gemeenten van de Metropoolregio in de provincies Noord-Holland en Flevoland die 2,5 miljoen inwoners telt.

Beperkende factor
De economische en de werkgelegenheidsgroei zet zich door en concentreert zich in Amsterdam en de zuidflank in de deelregio Amstelland-Meerlanden waar Aalsmeer onder valt. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden.
Wethouder Economische Zaken Robert van Rijn: “De ICT, de distributiesector (logistiek), beveiliging, bouw, de zorg en veel meer bedrijven hebben te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat het arbeidsaanbod een beperkende factor wordt en tegelijkertijd bewoners voor te bereiden op de technologische veranderingen, zijn er verschillende programma’s gestart in de regio Amsterdam zoals House of Skills. Hierin wordt jong en oud op alle opleidingsniveaus geholpen om vaardigheden op te doen waar in de veranderende arbeidsmarkt veel vraag naar is. De arbeidsmarktkrapte is een vraagstuk waar we lokaal ook aandacht voor hebben. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid, geven we ruimte aan bedrijven en zetten we ons in voor een goed vestigingsklimaat.”

De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen, zoals groothandel, horeca, zorg, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

Foto: Bloemenveiling (Gemeente Aalsmeer)

Gepubliceerd: 4 juli 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×