Drukbezochte Informatiemarkt over Centrumvisie

Het was druk rond de panelen die maandagavond 1 juli stonden opgesteld in de burgerzaal van het gemeentehuis. De bezoekers kwamen voor de plannen voor een aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder Aalsmeer Centrum. De eerste geïnteresseerden waren al ruim voor de officiële openingstijd binnen om hun vragen te stellen en reacties te geven. “We zijn blij dat er nu iets gebeurd”,  was een veelgehoorde zin. 

Alle onderdelen van het ontwerp Centrumvisie en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp werden gepresenteerd op tekeningen en met behulp van animaties. Zo kon je in één oogopslag de toekomstige verkeersstroom en verkeersafwikkeling rond het Raadhuisplein meebeleven. Op overzichtelijke kaarten en sfeerimpressies konden de bezoekers het beeld van het toekomstige centrum al een beetje ervaren.

Veel positieve reacties
De bezoekers van de informatiemarkt dachten allemaal enthousiast mee over de plannen. Het college heeft de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Vragen daarover waren vooral gericht op de toekomst van de winkeliers en de huidige leegstand. Dat de Zijdstraat buiten de laad- en lostijden wordt afgesloten met paaltjes was voor veel vragenstellers een welkom antwoord op de overlast van laden en lossen. Ook de aanpak van de hoogteverschillen in de winkelstraat werd zeer op prijs gesteld.

College pakt door
Een college dat “goed doorpakt” en “eindelijk eens iets doet” werd veel gezegd. Maar ook “maak alsjeblieft van de hele Stommeerweg een 30 km zone” en “graag in de toekomst geen vrachtverkeer door de Dorpsstraat”. Een aantal mensen maakte gebruik van de reactieformulieren om hun tips en suggesties door te geven. De aanwezige wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn werden veel aangesproken. Soms door mensen die zich afvragen of er nog wel invloed valt uit te oefenen op de plannen. Het antwoord daarop is een volmondig ja. “Het plan staat uiteraard in grote lijnen vast na de uitgebreide participatie die er al is geweest”, stellen de wethouders. “Maar we zijn ervan overtuigd dat de vele zinnige suggesties en opmerkingen die er nu zijn gekomen het plan alleen maar beter maken. Dit college wil snel aan de slag”.

Waar zijn de plannen nu nog te vinden?
De plannen zijn hier en hier te vinden. Iedereen die de plannen op papier wil inzien kan tot en met 19 juli terecht bij de centrale balie in het gemeentehuis in Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. Of bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen.

Reageren kan nog altijd
Reacties op de plannen zijn uiteraard nog altijd welkom. Dit kan ter attentie van B en W via e-mail, of per brief naar postbus 4, 1180 BA in Amstelveen. Op de brief schrijft u waarop u wilt reageren (Centrumvisie of Beeldkwaliteitsplan).

Wat gebeurt er met de reacties?
Na afloop van inzagetermijn tot en met 19 juli worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling van beide stukken staat geen beroep open.

Foto: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 4 juli 2019 om 7:54 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×