Zorgen over groei Schiphol vastgelegd in motie

“Laat Aalsmeer niet het Groningen van Noord-Holland worden,….. balans tussen leefbaarheid en vliegverkeer is er hier allang niet meer,…… we willen aan onze inwoners kunnen uitleggen dat we er alles aan hebben gedaan om Aalsmeer leefbaar te houden.” De Aalsmeerse gemeenteraad besprak donderdagavond 11 juli in een extra raadsvergadering de voorgenomen groei van het vliegverkeer van Schiphol met 40.000 vluchten per jaar.

Input
Aanleiding voor de gemeenteraad om een extra vergadering bijeen te komen was de brief van de minister aan de Tweede Kamer met daarin de voorgenomen groei van het vliegverkeer van Schiphol. Een dag eerder hadden de raadsfracties een bijeenkomst georganiseerd waar bewonersgroeperingen en bewoners hun zegje konden doen en input konden meegeven aan de raadsleden. Ondanks de hele korte termijn waarop de bijeenkomst was belegd, waren er flink wat mensen aanwezig.

Grens bereikt
Inwoners benoemden dat de grens wat betreft de leefbaarheid allang bereikt is en gaven de raadsleden diverse ideeën en suggesties mee. Zoals de oproep voor financiële steun voor Behouw Woongenot Aalsmeerbaan, die een civiele procedure wil starten. De aanwezige insprekers waren erg blij met deze gelegenheid het hart te kunnen luchten over de overlast en zorgen om de gezondheid.

Emotionele uitspraken
Inwoners kwamen donderdagavond in grote aantallen naar het gemeentehuis om de raadsvergadering bij te kunnen wonen. Wie geen plek meer kon vinden op de tribune van de raadzaal, volgde de vergadering vanaf een scherm op de gang. In zeer stevige bewoordingen spraken de fracties uit dat groei van Schiphol geen optie is.
De grote ongerustheid over het welzijn van de inwoners klonk door in de soms emotionele uitspraken. Bitter was men over het uitstel van de opening van Lelystad omwille van gezondheidsredenen en de afwenteling van dit deel van het vliegverkeer op Aalsmeer. Het werd een avond van eensgezindheid waarin de gemeenteraad zijn grote zorgen unaniem in een motie vastlegde en benadrukte dat de leefbaarheid samen met de veiligheid op 1 staat voor wat betreft de ontwikkeling van de luchthaven.

Uitzonderingspositie
De fracties schaarden zich achter portefeuillehouder Van Duijn in zijn aanpak om de uitzonderingspositie van Aalsmeer in alle bestuurlijke overleggen op de kaart te zetten. De wethouder riep de CEO van Schiphol, Dick Benschop op om niet te wachten op een besluit van de minister, maar nu al te beginnen met hinderbeperkende maatregelen.

Zelf ervaren
Van Duijn deed de oproep aan de Minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, om langs te komen en de hinder van de Aalsmeerders zelf te ervaren. De raadsfracties gaven het college de suggestie mee om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het voeren van een juridische procedure tegen het verwachte Luchthavenverkeersbesluit en daar geld voor in de begroting op te nemen. De portefeuillehouder gaf aan dat de raad straks bij de begrotingsbehandeling zelf voor dat geld kan zorgen.

Foto: Schiphol.nl

Gepubliceerd: 12 juli 2019 om 19:07 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×