Aalsmeerders mogen meedenken over afvalbeleid

De gemeenteraad van Aalsmeer wil van start gaan met een inwonerparticipatietraject voor het ‘van afval- naar grondstoffenbeleid’ van de gemeente. In oktober en november krijgen de inwoners de mogelijkheid om mee te denken over het nieuwe beleid.

Restafval, glas, GFT, papier, plastic, metaal, drankenkartons of ander afval? Aalsmeer wil afval duurzamer in gaan zamelen: van afval naar grondstof. Maar hoe moet zo’n nieuw systeem eruitzien? Er zijn voorbeelden genoeg, maar wat de ideale situatie is voor Aalsmeer zal blijken uit enquêtes en bijeenkomsten die met inwoners gehouden worden.

Wethouder Wilma Alink is enthousiast over deze stap: “Afval scheiden is natuurlijk heel belangrijk voor het milieu en een zaak van iedereen. Met de raad hebben we al meerdere sessies gehad en nu zijn de inwoners aan de beurt. Hopelijk krijgen we op deze manier een inzamelsysteem waar iedereen mee uit de voeten kan.”

Half oktober komt er een enquête, zowel online als een papieren versie die op het gemeentehuis te verkrijgen is. In november volgen drie (dezelfde) sessies met inwoners om iedereen de kans te geven mee te praten over een nieuw inzamelsysteem. De inwoners worden geïnformeerd via de website en social media van de gemeente wanneer de enquêtes beschikbaar zijn en sessies zullen plaatsvinden. Daarnaast worden scholen benaderd zodat ook de kinderen hun ideeën kunnen meegeven aan de opstellers van het nieuwe ‘van afval- naar grondstoffenbeleid’.

In december worden de voorlopige resultaten teruggekoppeld aan de gemeenteraad, waarna deze verwerkt worden in het nieuwe beleid van de gemeente.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 27 september 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×