Gemeente daagt inwoners uit 'het beter te doen'

Met Right to Challenge biedt het college van B&W inwoners de mogelijkheid de gemeente uit te dagen een gemeentelijke taak beter uit te voeren tegen ten hoogste dezelfde kosten. De kern van Right to Challenge is namelijk dat een groep (georganiseerde) inwoners taken van de gemeente overneemt als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Het college heeft hiervoor spelregels opgesteld en besloten deze te toetsen aan de praktijk met behulp van een pilot. Op verzoek van de raad heeft het college deze informatie toegezonden ter bespreking in de commissie Maatschappij & Bestuur op dinsdag 10 september. De vergaderingen zijn openbaar en u bent als toehoorder van harte welkom om de vergaderingen op de publieke tribune bij te wonen.

Gepubliceerd: 9 september 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×