Bomenkap en aanplant voor nieuwe Burg. Kasteleinweg

Begin volgend jaar start aannemer Dura Vermeer in opdracht van de Provincie Noord-Holland met de eerste zichtbare werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid (project HOVASZ).

Naast dat er een hele nieuwe inrichting van de weg komt, heeft de gemeente Aalsmeer ook  een groenplan gemaakt. In dit plan staat dat er na de aanleg van de weg er ruim 175 bomen worden terug geplant. Maar voor de aanleg van de weg moeten er helaas ook bomen gekapt worden. Afgelopen zomer heeft Dura Vermeer een vergunning aangevraagd om 31 waardevolle bomen te mogen kappen. Deze aanvraag heeft de gemeente samen met Dura Vermeer goed bekeken en samen hebben zij geconcludeerd dat een aantal bomen waarschijnlijk behouden kan blijven.

Twee nieuwe kapvergunningen
Daarom is de vergunning voor de 31 bomen ingetrokken en heeft Dura Vermeer twee nieuwe vergunningen aangevraagd voor totaal 29 bomen. Eén voor 17 bomen die voor de aanleg van de weg echt weg moeten en één vergunning voor de kap van 12 bomen. Deze laatste vergunning verleent de gemeente onder de voorwaarde dat deze bomen alleen gekapt mogen worden als het echt niet anders kan. Deze twee vergunningen liggen vanaf 25 oktober 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Aalsmeer voor indienen van eventuele bezwaren. Als de vergunning na deze zes weken definitief is verleend, start Dura Vermeer begin 2020 (vóór de start van het broedseizoen) met de bomenkap. Dit wordt uiteraard vooraf aangekondigd.

Over HOVASZ
Medio 2020 starten de werkzaamheden aan de hoogwaardige OV-verbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid: HOVASZ. De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-Net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. De verwachting is dat de weg eind 2021 in gebruik wordt genomen.

Gepubliceerd: 23 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×