Einde aan samenwerking met Amstelveen

Het is inmiddels twee weken geleden dat het rapport ‘Aalsmeer en Amstelveen: tijd voor een nieuw elan?’ werd gepresenteerd. Donderdagavond werd over de samenwerking met Amstelveen een aparte raadsvergadering gehouden. De conclusie na afloop: Aalsmeer wil zelfstandigheid behouden en weer zelf de regie voeren. De Aalsmeerse raad wil unaniem dat de gemaakte afspraken met Amstelveen worden ontbonden.
Dirk van Willegen, fractievoorzitter van het CDA, gaf aan dat ‘voortmodderen’, zoals Vellenga dat in zijn rapport omschreef  is voor hem geen optie. “Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente, een bestuurlijke fusie is niet aan de orde”. Daarom werd namens alle partijen een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat uiterlijk 1 januari 2022 de Centrumregeling beëindig wordt.
Samen aan de knoppen
De VVD vergeleek de relatie Aalsmeer – Amstelveen met een huwelijk waaruit de magie is verdwenen.
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder,” zei D66’er Willem Kikkert. “Samen aan de knoppen sturing geven en regie voeren op de belangrijkste processen in de gemeente om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op een zo goed mogelijk peil te houden.” In de huidige samenwerking is hier volgens D66 geen sprake meer van. “Dan overkomen ons dingen en wordt voortgaan voortmodderen, en dat is niet wat D66 wil.”
Ook Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer, Ronald Fransen van GroenLinks en Jelle Buisma van de PvdA spraken zich uit in woorden van gelijke betekenis.
Historisch moment
“Toen er in 2012 besloten werd tot een ambtelijke samenwerking met Amstelveen was er sprake van een historisch moment. Dat geldt ook nu,” aldus wethouder Robert van Rijn. Ook het College wil niet voortmodderen. Met de ambtenaren verliep de samenwerking plezierig. Het probleem lag meer op bestuurlijk- en directieniveau.
Ook wethouder Van Rijn ondersteunde de motie. Het College gaat nu op zoek naar een samenwerkingsvorm met meer openheid, meer gelijkwaardigheid, meer regie en zelfstandigheid voor Aalsmeer. Ook maakte hij duidelijk dat er consequenties aan verbonden zijn, mogelijk ook financiële. Wanneer de kosten duidelijker zijn, zal hierover weer mer de Raad gesproken worden. Als laatste bedankte Van Rijn de gemeenteraad voor de professionele manier waarop deze zich heeft opgesteld.

Gepubliceerd: 18 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×