Gebrek aan sturing en oplopende kosten reden breuk

Eerder al meldde Radio Aalsmeer dat tijdens de ingelaste raadsvergadering van afgelopen donderdag 17 oktober een unanieme gemeenteraad zich heeft uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022 uit te willen treden uit de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer–Amstelveen’.

De gemeente Aalsmeer treedt nu ook officieel naar buiten met dit nieuws. In een persbericht wordt gemeld dat in het door alle raadsfracties aangevraagde actualiteitendebat over de recente ontwikkelingen in de ambtelijke samenwerking met Amstelveen, de gemeenteraad het college van B&W heeft verzocht om de beëindiging van de huidige samenwerkingsvorm per 1 januari 2022 voor te bereiden en een verkenning uit te voeren naar andere, meer gelijkwaardige samenwerkingsvormen.

Belangrijkste argumenten voor deze stap zijn de toenemende organisatiekosten, het ontbreken van inspraak daarover en het uithollen van het budgetrecht van de raad.

De raadsfracties en het college benadrukten in hun betogen geen zorgen te hebben over de samenwerking met individuele ambtenaren, maar wel over het gebrek aan sturing en de steeds verder oplopende organisatiekosten. Dat komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede.

Het onlangs verschenen rapport van de heer Vellenga over de samenwerking bevestigt de al eerder geuite zorgen van de raad: de huidige samenwerking is eindig en “voortmodderen is niet langer een optie.” Aalsmeer is en blijft een bestuurlijk zelfstandige gemeente. Daar hoort regie op de kwaliteit van de dienstverlening bij.

Gepubliceerd: 22 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×