Reactie college Aalsmeer op rapport Vellenga

De gemeente Aalsmeer zegt blij te zijn met de conclusies van het onderzoek ‘Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen: tijd voor een nieuw elan? Kansen en belemmeringen voor samenwerking 2.0’, dat is opgesteld door de heer Vellenga.  Het rapport bevat een goede weergave van de verschillende opvattingen, meningen en belevingen die spelen in beide gemeenten.

Samenwerken nog altijd uitgangspunt
De gemeente Aalsmeer herkent zich een aantal punten uit het onderzoek. “Het rapport laat voor een groot gedeelte zien, waar de gemeente Aalsmeer behoefte aan heeft: namelijk niet meer doorgaan op de huidige weg, maar zoeken naar een andere samenwerkingsvorm met de gemeente Amstelveen. Samenwerken is nog altijd het uitgangspunt”. Het Aalsmeerse college vindt dat het rapport aansluit bij de brief die het college van Aalsmeer vorige week naar het college van Amstelveen heeft gestuurd.

Geen fusie
Volgens Vellenga zijn er geen heldere afspraken over de manier van samenwerken. De gemeente Aalsmeer stuurt daar nu op aan met als uitgangspunt meer autonomie, regie en zelfstandigheid voor de gemeente Aalsmeer. Ook stelt de onderzoeker dat het toekomstbeeld dat beide gemeenten hebben echt anders is. De gemeente Amstelveen heeft als stip op de horizon een bestuurlijke fusie, voor de gemeente Aalsmeer is dat niet aan de orde.

ICT-kosten
De gemeente Aalsmeer vindt dat uit het rapport Vellenga blijkt dat er sprake is van veel meer dan alleen een verschil van mening over ICT kosten. In de gemeente Amstelveen is het uitgangspunt dat samenwerken prima is, zolang ze er maar geen last van hebben. Dat is voor de gemeente Aalsmeer geen gezonde basis voor een relatie.

Meerdere scenario’s
De gemeente Aalsmeer gaat nu onderzoeken wat het beste is voor de inwoners. Daarbij worden meerdere scenario’s onderzocht. Op een andere manier samenwerken met de gemeente Amstelveen is één van die scenario’s. Verschillende regiogemeenten hebben aangegeven ook op onderdelen te willen samenwerken.

Gelijkwaardigheid
De gemeente Aalsmeer benoemt als belangrijk speerpunt dat gelijkwaardigheid in een nieuwe samenwerking voorop dient te staan, gaat uit van eigen kracht en eigen visie en bekijkt wat financieel verstandig is. Aalsmeer streeft ernaar dat eind oktober 2019 de verkenning over vormen van samenwerking in de toekomst als potloodschets gereed zal zijn. In de tussentijd is er doorlopend bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Onderzoeksrapport Vellenga

Gepubliceerd: 4 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×