Onderzoeksrapport Vellenga over samenwerking gepresenteerd

Vrijdag 4 oktober is het onderzoeksrapport ‘Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen: Tijd voor nieuw elan? Kansen en belemmeringen voor samenwerking 2.0’ gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de heer Vellenga in gezamenlijke opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Dit onderzoek kwam voort uit de motie van de Amstelveense gemeenteraad “Onderzoek naar de toekomst van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking” (7 november 2018) en de behoefte van de colleges van Aalsmeer en Amstelveen om te verkennen hoe de samenwerking er in de toekomst uit zou kunnen zien. Dit leidde tot een gezamenlijke formulering van ‘de stip op de horizon’.

Goede weergave
De heer Vellenga heeft een groot aantal gesprekken gevoerd, met raadsleden, collegeleden, gemeentesecretarissen en directeur. Zijn rapport bevat naar mening van het Aalsmeerse College een goede weergave van de verschillende opvattingen, meningen en belevingen van de ondervraagden. Volgens B&W  komen hierin de volgende beelden naar voren:
– Aalsmeer en Amstelveen verschillen duidelijk in visie als het gaat over de samen-werkingsvorm en ‘stip op de horizon’.
– Voor Aalsmeer is een bestuurlijke fusie uitgesloten, terwijl Amstelveen daar juist op koerst.
– Beide gemeenten geven aan dat de huidige samenwerkingsvorm niet voldoet.
– Wel zien beide gemeenten ruimte voor verkenning van andere samenwerkingsmogelijkheden.

Afgerond
Met dit rapport is voldaan aan de eerste fase van het onderzoek zoals opgenomen in de notitie ‘stip op de horizon’. Echter gezien de huidige spanningen tussen Amstelveen en Aalsmeer vindt het Aalsmeerse College situatie het niet meer passend om de heer Vellenga het gezamenlijke onderzoek (fase twee en drie) te laten voltooien. Aalsmeer beschouwt daarom de opdracht aan de heer Vellenga op dit ogenblik als afgerond.

Het rapport bevat een aantal zinvolle en relevante elementen die gebruikt kunnen worden om het onderling begrip te vergroten en te verbeteren.

Onderzoeksrapport Vellenga

Gepubliceerd: 4 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×