Werkzaamheden Fort Kudelstaart

Binnenkort zal in opdracht van de gemeente Aalsmeer aannemersbedrijf De Groot Waterbouw starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het dak van Fort Kudelstaart.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. De eerste fase bestaat voornamelijk uit het uitgraven van het dak. De planning is dat dit eind december is afgerond. De gronden die hierbij vrijkomen gaan naar de gemeentelijke grondbank aan de Ambachtsheerweg te Kudelstaart.

Tweede fase
Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond wordt gestart met de tweede fase: de daadwerkelijke reconstructie van het dak. Hiervoor wordt een andere, gespecialiseerde aannemer gecontracteerd zodra het dak is uitgegraven. De planning is dat de uitvoering van deze werkzaamheden start in het eerste kwartaal van 2020.

Het kan zijn dat omwoners tijdens deze werkzaamheden enige overlast of hinder ondervinden. De gemeente en de aannemer doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.

Foto: eigen foto

Gepubliceerd: 20 november 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×