Toch geen ruimere winkeltijden op zondag

Afgelopen donderdag 12 december behandelde de Aalsmeerse raad de nieuwe winkeltijdenverordening. Deze nieuwe winkeltijdenverordening zou ondernemers de mogelijkheid geven om ook op zondag voor ruimere openingstijden te kiezen. Een nadrukkelijke wens van inwoners en ondernemers.

Een amendement van het CDA, gesteund door Absoluut Aalsmeer (AA), gooide echter roet in het eten. In het amendement van het CDA werd ondernemers de mogelijkheid om op zondag het gehele jaar eerder open te gaan ontnomen. Bovendien werd een ontheffingenstelstel geïntroduceerd waarin ondernemers slechts 10 mogelijkheden kregen om jaarlijks eerder open te gaan.

Zo min mogelijk regels
Wethouder Van Rijn benadrukte in de behandeling dat ondernemers zelf hebben aangegeven eerder open te willen gaan: “Dit was een uitdrukkelijke wens van de ondernemers zelf. Ook het participatietraject is in samenspraak met de ondernemers tot stand gekomen. VVD fractievoorzitter Van der Zwaag vulde aan: “De gemeente zou zo min als mogelijk regels vast moeten stellen, waardoor ondernemers zelf de keuze kunnen maken of het voor hun bedrijf zinvol is om wel of niet op zondag open te zijn”. Bovendien wees Van der Zwaag op het feit dat inwoners momenteel naar omliggende gemeenten rijden om daar hun boodschappen op zondagochtend te halen, hetgeen onze lokale ondernemers op achterstand zet en belastend is voor het milieu.

10 uur
Van der Zwaag was bovendien bereid de uitgestoken hand van D66 te pakken. Deze fractie had in haar amendement voorgesteld de openingstijd op zondagochtend naar 10 uur te brengen. Dit gold echter niet voor CDA en AA die ondanks alle argumenten hun eigen amendement bleven steunen. Resultaat was dat het amendement van CDA en AA met 12 tegen 11 stemmen werd aangenomen. Geen ruimere openingstijden op zondag.

Foto: Aalsmeer Vandaag | Arjen Vos (archief)

Gepubliceerd: 16 december 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×